Telemetrie

Holter en event-monitoring

De custo kybe is een acquisitie, analyse- en communicatie-device voor telemetrische ECG-monitoring. Met het uiterlijk van een smartphone en het gebruik van een touchscreen is de custo kybe een patiëntvriendelijke oplossing voor lange termijn opname, ongeacht de locatie van de patiënt.

Middels een borstband met geïntegreerde elektroden wordt het ECG draadloos naar de custo kybe verzonden. De custo kybe wordt gebruikt als holter en event recorder en kan voor een langere periode de patiënt op afstand monitoren. De unit slaat het volledige ECG van de patiënt (tot wel 6 maanden) op en zendt automatisch en handmatig geïnitieerde events naar het controlecentrum. De communicatie en data-uitwisselingen tussen de kybe en het kybe center vinden anoniem en versleuteld via het mobiele telefonienetwerk plaats. Vervolgens worden, in de beveiligde ziekenhuisomgeving, patiëntgegevens gekoppeld aan de data.

Een gebruiksvriendelijke interface met individueel instelbare functionaliteiten zorgen voor een eenvoudige en functionele workflow. Via het controlecentrum kunnen op afstand de kybe-instellingen en de patiëntfunctionaliteiten aangepast worden. Mede door deze functies is de bezoekfrequentie voor de patiënt minimaal en communicatie en monitoring voor de arts optimaal. De onderzoeksresultaten zijn direct beschikbaar en analyses snel uitgevoerd. Koppeling naar EPD/PACS zorgt voor ziekenhuisbrede beschikbaarheid en lange termijn opslag.

custo kybe center, telemetische holter en event-monitoring.
 

custo kybe

  • Opnametijd: van 24 uur tot wel 6 maanden
  • Continue telemetrische ECG-monitoring
  • Data-uitwisseling anoniem en versleuteld
  • Automatische event-detectie
  • Optioneel: ECG-adapter met plakelektroden

custo kybe center

  • Remote instellingen en functionaliteiten aanpassen
  • Live monitoring van patiënt ongeacht locatie
  • Directe classificiering van events
 

custo belt heeft een hoog draagcomfort
en is eenvoudig op maat instelbaar

custo kybe device met touchscreen en functionele apps