Referenties


 

Mach7 zorgt voor flow bij uitwisseling MRI-beelden

Mach7 Communication Workflow Engine slaat brug tussen ziekenhuizen

Vanwege een tekort aan capaciteit voor de MRI kwam Medisch Spectrum Twente (MST) in het najaar van 2016 voor een keuze te staan. Hoge kosten maken door de aanschaf van een nieuwe MRI-scanner, of lange wachtlijsten voor patiënten accepteren. Beide waren geen optie voor MST. Samen met Alphatron Medical Systems ging het ziekenhuis op zoek naar een alternatief.

 

“We hadden een probleem”, blikt radioloog en Medisch Manager in MST, Donald Bouman, terug. “Een van de drie scanners was aan vervanging toe en dat zou hoge kosten met zich meebrengen, terwijl het ziekenhuis na het betrekken van de nieuwbouw in financieel zwaar weer zat.” Door de twee scanners – die voorheen verspreid over het ziekenhuis waren opgesteld – bij elkaar te plaatsen, behaalde het ziekenhuis een efficiencywinst. Niet voldoende echter om het capaciteitsprobleem op te lossen. Een derde scanner bleef nodig. Voor MST reden om in gesprek te gaan met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), een regionale samenwerkingspartner van MST, met ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo.  


Win-winsituatie
Kunnen we in de regio dit soort dure capaciteit gezamenlijk gebruiken? Dat was de insteek, en er bleek sprake te zijn van een win-winsituatie. “Bij ZGT hadden de MRI-scanners juist overcapaciteit”, aldus Bouman. “Door samen te werken zouden zij hun capaciteit beter benutten en konden wij fors besparen op aanschaf- en onderhoudskosten.” Ook voor de patiënten een goede oplossing. Bouman: “Onze locatie hartje stad is niet voor iedereen ideaal. Je moet de drukte in, parkeren in een parkeergarage. Hengelo is voor een aantal patiënten die hier onder behandeling zijn makkelijker te bereiken en gewoon dichterbij. De keus is overigens aan de patiënt, die bepaalt.”

Win-winsituatie
Kunnen we in de regio dit soort dure capaciteit gezamenlijk gebruiken? Dat was de insteek, en er bleek sprake te zijn van een win-winsituatie. “Bij ZGT hadden de MRI-scanners juist overcapaciteit”, aldus Bouman. “Door samen te werken zouden zij hun capaciteit beter benutten en konden wij fors besparen op aanschaf- en onderhoudskosten.” Ook voor de patiënten een goede oplossing. Bouman: “Onze locatie hartje stad is niet voor iedereen ideaal. Je moet de drukte in, parkeren in een parkeergarage. Hengelo is voor een aantal patiënten die hier onder behandeling zijn makkelijker te bereiken en gewoon dichterbij. De keus is overigens aan de patiënt, die bepaalt.”

 


Door samen te werken zouden zij hun capaciteit beter benutten en konden wij fors besparen op aanschaf- en onderhoudskosten.

 


Slimmere oplossing vereist
De ziekenhuizen hadden al ervaring met het uitwisselen van medische gegevens: de PET-CT in ZGT heeft een regionale functie, waarbij beelddistributie middels een XDS-platform plaatsvindt. “Maar dan gaat het om het delen van data”, zegt Innovatiemanager ZGT, Jeroen Geerdink. “Voor de MRI zochten we een slimmere oplossing; een integratie in de radiologie workflow.” De ervaringen met de PET-CT dienden wel als uitgangspunt voor het MRI-traject. MRI-laborante, Aletta Goolkate: “Aan de hand van de PET-CT is in november 2016 door beide ziekenhuizen samen een risicoinventarisatie gemaakt en daaropvolgend heeft een werkgroep met laboranten en medewerkers Administratie het patiënttraject in kaart gebracht.” Gerdien van Netten, afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde in ZGT: “Het grootste knelpunt zat hem in de efficiency. We wilden geen dubbel werk, zoals bij de PET-CT, maar alle administratieve handelingen concentreren in MST. Jeroen (Geerdink, red.) heeft tezamen met ICT en röntgenapplicatiebeheer hier vervolgens de technische invulling aan gegeven.”

 
Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON) ziet kansen

Volgens Innovatiemanager Jeroen Geerdink is de schaalbaarheid van Mach7 een belangrijk pluspunt van het systeem. Radioloog en Medisch Manager Donald Bouman is het met hem eens. Hij ziet in dat verband kansen voor de MROn-maatschap, de Maatschap Radiologie Oost-Nederland. “Onze grote wens”, aldus Bouman, “is omonafhankelijk van locatie of ziekenhuis de verslaglegging te kunnen doen voor alle radiologie-onderzoeken met één viewer. Het Mach7 communicatieplatform biedt deze mogelijkheid. Het fungeert als een ‘beelden-broker’ tussen de verschillende PACS’en dusdanig dat alle onderzoeken van de betrokken ziekenhuizen strikt gescheiden blijven van elkaar en alleen binnen het eigen PACS worden opgeslagen. Heel interessant, vooral met het oog op de toenemende superspecialisatie van ons vak. Zo gaan kwaliteit van zorg, efficiency en patiëntgerichtheid hand in hand.”

 


Mach7
Geerdink betrekt Alphatron bij het project. Alphatron en ZGT kennen elkaar al vanaf 2005. “Alphatron is de leverancier van het JiveX PACS bij ZGT. Ze hebben een bewezen track-record op het gebied van visualisatiesystemen. voor het MRI-project hadden wij ons al uitgebreid georiënteerd, onder andere op de RSNA (Radiological Society of North America) meeting in Chicago. We investeren graag in systemen die schaalbaar zijn qua volume, zodat we meerdere modaliteiten op eenzelfde manier kunnen implementeren en op kunnen nemen in de workflow. Mach7 kwam daarbij als beste naar voren, onder meer vanwege de grafische interface en daarmee het gebruikersgemak. Alphatron is partner van Mach7, dus één plus één was twee.”


Wij investeren graag in systemen die schaalbaar zijn qua volume.

 


v.l.n.r.: Aletta Goolkate MRI-laborante, Gerdien van Netten afdelingshoofd nucleaire Geneeskunde in ZGT,
Donald Bouman radioloog en Medisch Manager in het MST, Jeroen Geerdink Innovatiemanager ZGT


Live

Daarna ging het snel. De implementatie startte in september dit jaar. In oktober werd het systeem getest. “Daar hebben we veel aandacht aan besteed”, aldus Geerdink, “want je begrijpt dat je geen gegevens bij de verkeerde patiënt wilt hebben. Het is een kritisch proces.” Goolkate: “Vanaf de live-gang loopt het gewoon goed. De patiënt wordt aangemeld in MST. Wij beoordelen of de patiënt geschikt is voor doorverwijzing naar ZGT en plannen hem in. Als de patiënt zijn onderzoek in ZGT heeft gehad, komen de beelden automatisch in het MST PACS en vindt de radiologische verslaggeving plaats. Op het maken van de scan na gebeurt alles hier.” Van Netten: “De patiënt blijft in de workflow van MST. Dat scheelt heel veel werk.” Geerdink: “Hiervoor hebben de ziekenhuizen bewerkersovereenkomst afgesloten betreffende deze use-case. We borgen dat de data van MST-patiënten in ZGT direct gewist worden na het versturen van de data. Bij de PET-CT moet dat nog handmatig, voor de MRI is dat geautomatiseerd.”

Out of the box
Geerdink: “Wij vinden dit een interessant product, ook voor de toekomst als ik denk aan bijvoorbeeld het vereenvoudigen van de regionale beeldenuitwisseling via onze PET-CT en voor het maken van universele werklijsten voor regionale radiologie. Het MRI-project was een mooie aanleiding om alvast ervaring op te doen met deze techniek en Alphatron is daarbij een goede sparringpartner gebleken. Ze denken out of the box en kijken wat verder dan de traditionele PACS-leverancier. Alphatron staat open voor deconstructed PACS, waarbij je een systeem opbreekt in verschillende componenten en daar deeloplossingen voor kiest die optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Hierdoor zijn we als ziekenhuis veel flexibeler. Heel verfrissend.”

 
Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuis Groep 
Twente (ZGT)
Medisch Spectrum twente (MST) is een van de grootste opleidingsziekenhuizen van nederland. Het ziekenhuis –met 1070 bedden- biedt zowel algemene als topklinische, medisch specialistische zorg en doet dat vanuit de hoofdlocatie in het centrum van enschede en poliklinieken in Oldenzaal en Haaksbergen. In MST werken 4000 professionals samen voor een verzorgingsgebied van circa 264.000 inwoners. 
MST heeft een samenwerkingsverband met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), de exploitant van twee algemene ziekenhuizen in Twente: ZGT Almelo en ZGT Hengelo. In deze ziekenhuizen werken 220 specialisten en 3200 medewerkers; jaarlijks ontvangen zij ongeveer 250.000 patiënten.

 

 


Meer weten over de ervaringen van Nederlandse ziekenhuizen
met onze oplossingen?


Klik hier om u aan te melden voor het Medical Motion Magazine