Referenties


 

ECG-diagnostiek JBZ naar next level met custo med

Ontwikkelen doe je samen

Waar eerst nog een papieren grafiek uit het ECG-apparaat kwam, is deze nu digitaal. Met de keuze voor custo med van Alphatron heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een volgende stap gezet richting de digitalisering van haar informatievoorziening. De 22 units met rust-ECG en 3 units met inspannings-ECG zijn volledig geïntegreerd in het PACS/EPD van het Bossche ziekenhuis.

In het JBZ voert de afdeling MiCT het beheer uit over de medische apparatuur in het ziekenhuis. In 2013 was de vervanging van de ECG-apparatuur aan de orde. “Het ziekenhuis was destijds al bezig met de invoering van het JiveX PACS en het EPD”, vertelt Nanneke Mollink, Medisch technoloog en Adviseur van het JBZ. Het Bossche ziekenhuis zette in op een papierloze omgeving. Mollink: “We zochten een alternatief voor de verouderde ECG-apparatuur met de geprinte ECG’s en gingen op zoek naar ‘the next level’; een nieuw systeem dat nog meer zou aansluiten bij onze nieuwe manier van werken.”  


Mini Medica
Een projectgroep werd opgericht, een programma van eisen opgesteld, de markt intensief bekeken. “Een groot aantal leveranciers kwam in beeld”, aldus Mollink. “Maar de ‘look and feel’ van een product krijg je niet van ‘een papiertje’. en voor een proefplaatsing was de groep te groot, daarom kwamen we met iets nieuws: een Mini Medica.” Aan geïnteresseerde leveranciers het verzoek om een rust- en inspanningsopstelling te presenteren in het JBZ. Een bijzondere ervaring, voor zowel het ziekenhuis als de leveranciers, legt Mollink uit. “We wisten dat we heel wat vroegen van de leveranciers, een aantal van hen kon dit ook niet realiseren.” De setting in het JBZ was bijzonder: deelnemende leveranciers stonden naast elkaar in eenzelfde ruimte met hun product. Gebruikers, waaronder functielaboranten, doktersassistenten, technici, verpleegkundigen en unithoofden liepen langs, stelden vragen en beoordeelden de verschillende opstellingen en presentaties aan de hand van een formulier. “Dit gaf ons een goede eerste indruk”, zegt Mollink. “Mede op basis van deze input hebben we drie partijen uitgenodigd voor een proefplaatsing.” 


We gingen op zoek naar 'the next level'; een nieuw systeem dat nog meer zou aansluiten bij onze nieuwe manier van werken.

 

    

Trial and error

Bij de proefplaatsing werd meer gevraagd dan bij de Mini Medica. Het JBZ wilde een volledige proefplaatsing, dat wil zeggen dat de ECG-onderzoeken tijdens deze periode ook daadwerkelijk in het JiveX PACS moesten terechtkomen. Mollink: “Preproductie, noem je dat. Waar kijk je dan naar? Vooral naar één ding: in hoe-verre kunnen we de ECG-apparatuur integreren in ons eigen werkplekconcept. Welke oplossing sluit het beste aan bij onze manier van werken en beantwoordt het beste aan de wensen van eindgebruiker. We hadden bijvoorbeeld al Computer On Wheels en dan wil je daar niet nog een extra pc bij moeten zetten." Het ziekenhuis kiest uiteindelijk voor de custo med diagnostiek van Alphatron en vanaf dat moment begint een intensief traject. Een traject van trial and error. Mollink: “De oplossing van Alphatron biedt enorm veel instellingen. Essentieel, want hierdoor kunnen ze heel goed aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Maar al die features maken het ook ingewikkeld. Er kan veel, dus er kan ook veel misgaan. Een traject als dit doe je dan ook echt samen. Binnen het JBZ hebben, naast unithoofd Marco van Geffen, vooral Ger van Beek (functioneel beheerder Cardiologie), Jan van Seters (medisch technoloog), Bob Hamans (klinisch fysicus i.o.) en Eric Pieters (systeembeheerder) een belangrijke rol gespeeld. We hebben voortdurend met elkaar geschakeld en dankbaar gebruikgemaakt van hun en Alphatrons flexibiliteit. Wat me opviel was dat als wij iets wilden veranderen gaandeweg het proces, Alphatron er direct stond en snel met oplossingen kwam. Knap, want er is voor hen geen referentie. Dit haal je niet van de plank.”

 
Op één werkstation alles bij elkaar

De integratie in het werkplekconcept was voor unithoofd Ambulante Zorg Cardiologie in het JBZ, Marco van Geffen, de belangrijkste reden om te kiezen voor Alphatron en hun custo med diagnostiek. “Verder vind ik het gebruiksgemak een groot pluspunt”, zegt hij. “Bijvoorbeeld het scherm: heel overzichtelijk. Wat je ziet, is wat je nodig hebt. Geen overbodige ballast.” Medewerkers hebben zich het nieuwe systeem snel eigen gemaakt. De koppeling met HiX zien zij als een groot voordeel. Het zorgt ervoor dat alle gegevens van de patiënt beschikbaar zijn, waardoor ze makkelijker even iets opzoeken, bijvoorbeeld over iemands medicijngebruik. Dankzij JiveX is er daarnaast de mogelijkheid om eerdere onderzoeken ‘open te zetten’ en daarmee te vergelijken. Van Geffen: “De laborant concentreert zich op de ECG-opname en op de patiënt, hij heeft op één station alles bij elkaar, hoeft niets te printen, niet te switchen; dat is prettig in de communicatie en komt de veiligheid ten goede.”

 

 


Bij het begin van het traject wisten we niet eens zeker of er leveranciers waren die dit zouden kunnen.


Boven verwachting

In korte tijd – vijf maanden tussen het plaatsen van de opdracht en go live – was de implementatie een feit en de nieuwe ECG-diagnostiek geïntegreerd in de ziekenhuisomgeving. Mollink: “ECG’s maken is een kritisch proces. We hebben ‘onderweg’ getwijfeld over special clients, maar de gebruiker wil dat niet, men wil de eenvoudige koppeling met het EPD niet verliezen. Wel is er een noodprocedure ingebouwd: als het netwerk uitvalt, gaat de software niet op zoek naar de server, maar wordt stand-alone een ECG gemaakt. We hebben er gelukkig nog geen gebruik van hoeven maken. Het systeem werkt goed. De snelheid is hoog: je logt in, scant de patiënt-ID en kunt meteen een ECG maken; de koppeling met JiveX is een must zodat het ECG ook meteen in JiveX is te beoordelen. Er zijn kleine verbeterpuntjes waar we samen aan werken, maar aan al onze verwachtingen is voldaan. Meer dan dat eigenlijk, omdat we bij het begin van het traject niet eens zeker wisten of er leveranciers waren die dit zouden kunnen.”


v.l.n.r.: Edwin Godijn (Alphatron Medical), Marco van Geffen, Nanneke Mollink, Pim Stehouwer (Alphatron Medical)

 

 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio ‘s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van zorg wordt geboden. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

 

 


Meer weten over de ervaringen van Nederlandse ziekenhuizen
met onze oplossingen?


Klik hier om u aan te melden voor het Medical Motion Magazine