Referenties


 

Dé verbinding voor optimale zorg

Regionale gegevensuitwisseling volgens IHE XDS

Als ziekenhuis met een Intensive Care afdeling van niveau 3 – het hoogste kwaliteitslabel van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care – is het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg een toonaangevend traumacentrum waar patiënten uit de hele regio worden behandeld. Een snelle, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling met doorverwijzende ziekenhuizen is een belangrijk onderdeel van de werkprocessen van het ziekenhuis. Het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis heeft een manier gevonden dit te realiseren zonder dat er met elke mogelijke samenwerkende partner een fysiek IT-netwerk nodig is: IHE XDS, een internationale standaard gericht op de gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. 

IHE XDS heeft drie hoofdcomponenten: een register (registry), een gegevensbank (repository) en een klant (viewer). Het register werkt als knooppunt dat de verzoeken om gegevens coördineert; de gegevensbank is verantwoordelijk voor het uploaden van de gevraagde data en deze toegankelijk te maken. Tenslotte is de klant degene die de gegevens gebruikt in de opvragende instelling. Patiëntidentificatie wordt steeds gewaarborgd doordat de communicatie verloopt op basis van het burgerservicenummer van de patiënt.  


Jeroen van Weert, verantwoordelijk voor radiologische IT in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, legt uit: ‘Voor ons is XDS interessant, omdat het ons in staat stelt twee belangrijke taken uit te voeren: de eerste is het creëren van stabiele netwerken voor traumagevallen in onze regio. Dankzij XDS konden we onze bestaande samenwerkingsverbanden versterken en optimaliseren. Daarnaast maakt het gebruik van een internationaal erkende standaard voor gegevensuitwisseling het opzetten van netwerken interessanter voor mogelijke partners. De tweede reden waarom XDS zo belangrijk voor ons is, is onze samenwerking met externe partijen, zoals een radiotherapiecentrum hier in Tilburg. Dat centrum biedt ons ziekenhuis diensten op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde en zij stelden voor over te stappen op een uitwisseling van beelden op basis van XDS’.

JiveX PACS-II baande de weg
Voor de uitvoering van een dergelijk XDS-netwerk vertrouwt het Tilburgse ziekenhuis op een ervaren partner: Alphatron. Op dit ogenblik gebruikt het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis JiveX PACS als beeldenarchief voor het hele ziekenhuis, onafhankelijk van afdeling, bron of gegevensformaat, zoals Jeroen van Weert benadrukt: “JiveX PACS-II kan alle beeldbronnen aan, doordat het beelden converteert in internationaal erkende standaarden. 
Deze harmonisering is de randvoorwaarde voor externe gegevensuitwisseling, omdat het ervoor zorgt dat gegevens worden gebruikt en weergegeven op een leverancierneutrale manier.’ Omdat de IT-experts uit Tilburg met veel succes met JiveX hebben gewerkt en vooral onder de indruk zijn van de innovatiecapaciteiten van het bedrijf, is besloten een partnerschap op te zetten voor het gezamenlijk ontwikkelen van een XDS-concept.

Inmiddels is de viewer in JiveX volledig ontwikkeld. Hiermee kan alle informatie die in de regio beschikbaar is worden ingezien en opgehaald. Hierbij is in JiveX zelfs extra functionaliteit ontwikkeld voor het automatisch ophalen van nieuwe informatie. JiveX neemt een tijdelijk abonnement op de patiënten die door het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis worden doorverwezen naar Instituut Verbeeten voor het maken van specialistische diagnostische beelden. Als Instituut Verbeeten de beelden aanmeldt in het register, ontvangt JiveX daarvan een melding en de beelden worden vervolgens automatisch opgehaald.