Referenties


 

AMiS zorgt voor flow bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Slimme techniek maakt werk makkelijker, veiliger en leuker


22 juni 2018 stond met rood omcirkeld in de agenda van veel medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Maar voor deze ‘D-day’ moest eerst nog een andere grote klus worden geklaard: de aankoop en implementatie van 95 medicows. Projectleider ICT, Karin van der Molen en medicatieveiligheidsfunctionaris, Lydia Takens, vertellen hoe ze dat traject zijn ingegaan en waarom is gekozen voor de AMiS van Alphatron.

 

“Hier stonden ze”, zegt Karin van der Molen, lopend door de nu lege kelderruimte van de locatie Alkmaar van de Noordwest Ziekenhuisgroep. “Met ‘ze’ bedoelt Karin de 95 cows, de AMiS van Alphatron. In mei 2018 geleverd en in dit tijdelijke magazijn door IT-collega’s van Karin gecontroleerd, voorzien van pc’s en accessoires en uitgeleverd aan de locaties Alkmaar en Den Helder. “Een pittige klus, met veel tijdsdruk, want we wilden de verpleegkundigen ruim voor de invoering van het EPD al zoveel mogelijk laten wennen aan het werken met de nieuwe medicows.” Lacht: “Sommige collega’s van IT hebben in die tijd weinig daglicht gezien.”  


Inloggen met personeelspas
De AMiS zijn inmiddels alweer enige tijd in gebruik op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Implementatie vindt plaats in twee fases. Na de invoering van het EPD gaan de verpleegkundigen werken volgens de closed loop, met inzage in het elektronisch patiëntendossier en elektronische controle van de medicatietoediening. Maar ook nu al (interview was voor de invoering van het EPD, red.) maakt de AMiS het werken makkelijker. Lydia: “Ik hoor alleen maar positieve reacties. Voorheen liepen de verpleegkundigen met grote medicatiekarren die op de gang bleven staan, waardoor ze telkens op en neer moesten lopen tussen kar en patiënten. Met de AMiS kunnen ze nu gewoon de kamers op en hebben ze alles bij de hand. Als eerste ziekenhuis in Nederland is bij ons de AMiS medicatiebox met het softwaresysteem Imprivata geïntegreerd. Je logt in door de personeelspas tegen het scherm te houden, waarna je terechtkomt in je eigen Windowsomgeving. Met dezelfde pas open je – mits je geautoriseerd bent – de medicatiebox. Uniek.”


Je logt in met je personeelspas en krijgt daarmee ook toegang tot medicatie.

Pakket van eisen, demo’s, pilots
Het feit dat zoveel geledingen betrokken waren bij de zoektocht naar de meest geschikte medicow, is volgens Lydia een van de succesfactoren geweest van het traject. Verpleegkundigen schreven mee aan het Pakket van Eisen; medewerkers medicatieveiligheid, ICT en Infectiepreventie beoordeelden de leveranciersdemonstraties; er vonden pilots plaats. “Je wilt de zaak van zoveel mogelijk kanten bekijken”, legt Karin uit. “Infectiepreventie wil bijvoorbeeld weten of de medicatiebox en de lades makkelijk te reinigen zijn; wij van ICT hebben vragen over connectiviteit en standaardisering. Met een brede blik kom je tot de beste keuze, creëer je draagvlak en voorkom je wensen/klachten achteraf.” Om niets aan het toeval over te laten werden de demonstraties gevolgd door een pilot van vier weken op de locaties Den Helder en Alkmaar, waar twee van de drie leveranciers voor werden uitgenodigd. “En dan zie je toch nieuwe dingen naar boven komen”, zegt Lydia. “Hoe zwaar is de kar als je er langere tijd mee loopt? Hoe stabiel? Zijn accessoires goed bevestigd? Tijdens een demonstratie vallen dit soort zaken niet of minder op.”
 

 


Met een brede blik kom je tot de beste keuze en creëer je draagvlak.

Elkaar leren kennen
“Perfectie bestaat niet”, zegt Lydia. “Als opdrachtgever ga je met partijen een proces in en daarin gaat heel veel goed, maar loop je ook tegen dingen aan. Waar het dan om gaat, is hoe je daar samen uitkomt. De houding en aanpak van Alphatron gaf ons veel vertrouwen en heeft zeker invloed gehad op onze keuze: er was altijd snel contact en problemen werden vlot opgelost. Ze luisteren en denken mee. Niet alleen bij problemen, maar ook als we op zoek waren naar maatwerk. Zo wilden een aantal afdelingen een cuphouder voor vier cups in plaats van een. Binnen tien dagen kwam Alphatron met een prototype.” Karin: “Service vinden wij enorm belangrijk. Het onderhoudscontract is niet voor niets een zwaarwegend onderdeel bij de inkooponderhandelingen. Je hebt er niets aan om iets goedkoops aan te schaffen en daarna jarenlang ellende te hebben, omdat dingen stuk gaan en lang blijven liggen voor reparatie.”


 

Medicatielogistiek en persoonlijke werkhoogte
Met de ingebruikname van de AMiS heeft het ziekenhuis een eerste grote stap gezet. Verbetering van de logistiek tussen apotheek en afdeling is een volgende uitdaging. De medicijnbereiding voor het ziekenhuis vindt plaats in de apotheek in Alkmaar. Van daaruit gaat de medicatie naar de verschillende locaties, waar men alles stuk voor stuk moet overpakken. “Omslachtig”, zegt Lydia, “daarom denken we nu met Alphatron na over een transportkar waarvan de lades uitwisselbaar zijn met die van de AMiS.” Karin: “Een ander puntje op de agenda is de koppeling van de werkhoogte van de AMiS aan het persoonlijke gebruikersprofiel van de gebruiker. Als we eind van het jaar in het ziekenhuis zijn overgestapt naar een nieuwe infrastructuur voor mobiele werkplekken, komt die toepassing beschikbaar. De verpleegkundigen kijken er naar uit. Wij ook. Want dat is toch wat je wil als ondersteunende afdeling: het werken voor je collega’s makkelijker, veiliger én leuker maken.”

 

 
Hoofdlocaties in Alkmaar en Den Helder

Noordwest Ziekenhuisgroep is ontstaan uit de fusie tussen het voormalige Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers, 325 medisch specialisten en locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en op Texel, is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een verzorgingsgebied met ruim 600.000 inwoners.