Producten


Mobiele zorgwerkplek

Vrijwel alle zorgprocessen zijn nu gedigitaliseerd en maken deel uit van het EPD. Hoogste tijd dus om het Point-of-Care werken veiliger en gemakkelijker te maken. Elk zorgstation of tablet zou wat dat betreft effectief betere zorg mogelijk moeten maken. Dossiervoering, het toedienen en registreren van medicatie, het meten van vital signs, cardiodiagnostiek… alles komt op die mobiele werkplekken samen en dat verandert zorgprocessen compleet.


Medische ICT-hardware

Aspecten als medische veiligheid, hygiëne en betrouwbaarheid zijn onlosmakelijk verbonden met de medische ICT-hardware. Onderscheidend is de keuze die wij voor u hebben gemaakt in het aanbod aan merken en modellen. Onze flexibiliteit en betrouwbaarheid van leveren en de jarenlange betrouwbare service zijn niet alleen uw, maar ook onze selectiecriteria voor ons aanbod ICT producten.


Medische draagsystemen

Hoge kwaliteit, veelzijdig, innovatief en speciaal ontworpen voor de zorg. Dat zijn de belangrijkste kenmerken voor de montagesystemen die Alphatron Medical levert. Of het nu gaat om mobiele oplossingen of vaste systemen; voor elk systeem geldt dat ze enorm veelzijdig zijn en helemaal naar uw wensen op te bouwen zijn. Door onze jarenlange samenwerking met zowel de fabrikanten als de zorginstellingen kunnen wij het perfecte montagesysteem samenstellen, afgestemd op de omgeving, toepassing en gebruiker.


Diagnostiek

Met de custo diagnostic suite introduceert Alphatron Medical een krachtige procesondersteunende applicatie waarmee een groot aantal diagnostische onderzoeken direct gekoppeld wordt met het EPD. De apparatuur van custo med is volledig PC-based voor (draadloze) digitale opname, weergave en opslag. Via de gestandaardiseerde interfaces HL7 en DICOM worden gegevens uitgewisseld met het ZIS, EPD, PACS of VNA.


Beeldmanagement

Onze oplossingen voor beeldmanagement kunnen zowel op afdelings-, ziekenhuisbreed- of regionaal niveau ingezet kunnen worden. Voor een goede dienstverlening is het van belang dat hierbij de producten en service optimaal op elkaar afgestemd zijn. Om dit te bereiken werken we met wereldwijd gerenommeerde oplossingen en hebben we een eigen team aan consultants en technici.

Onze oplossingen zijn Vendor Neutraal en gebaseerd op (IHE) standaarden. Alleen op deze transparante manier is men verzekerd van toekomst vaste oplossing en is innovatie op lange termijn geborgd. Kosten efficiënt met een verbetering van de patiëntenzorg.


Uitwisseling

Uitwisseling van gegevens voor second opinions, verwijzingen en ziekenhuisopnamen is een routinetaak in een medisch centrum of ziekenhuis. Om gegevensoverdracht van afbeeldingen te synchroniseren en klinisch te beoordelen, biedt JiveX moderne telegeneeskunde en multi-site PACS oplossingen. Deze zijn ontworpen voor regelmatige overdracht van grote hoeveelheden gegevens die veilig en eenvoudig te beheren zijn. Op deze manier faciliteert Alphatron een soepele samenwerking in de gezondheidszorg en maakt het zo de weg vrij voor de best mogelijke zorg.


Radiation Dose Monitor

Radiation Dose Monitor (RDM) is een software oplossing die stralingsdoses verzamelt, beheert en analyseert die aan patiënten worden toegediend tijdens medische beeldvormingsonderzoeken. RDM is Vendor Neutraal en koppelt met alle merken medische beeldvormingsapparatuur en is ontworpen voor alle medische professionals die verantwoordelijk zijn voor de dosiscyclus: radiologen, technici, afdelingshoofden, klinisch fysici, etc.