Nieuws


 

Wellpoint kiosk... de tijdwinst is enorm!

Sinds twee jaar verloopt het spreekuur van medisch specialisten op het Universitair Ziekenhuis Antwerpen fundamenteel anders. Het meten van pijnintensiteit, bloeddruk, hartslagfrequentie, lengte, gewicht, en BMI gebeurt niet langer door een arts of verpleegkundige, maar door de patiënt zelf. Dit is mogelijk dankzij de WellPoint kiosk. Professor dr. Guy Hans, medisch directeur van het Universitair Ziekenhuis vertelt er meer over.

De WellPoint kiosk is een toestel waarmee de patiënt geheel zelfstandig zijn vitale parameters, zoals bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag en gewicht kan opmeten. Daarnaast kan de patiënt de zorgprofessional van overige gewenste informatie voorzien door persoonlijke gevalideerde vragenlijsten voor pre-screening en risicobeoordeling in te vullen. De resultaten zijn direct zichtbaar in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en hoeven dus niet handmatig te worden ingevoerd. Zorgprofessionals kunnen de resultaten tijdens het spreekuur meteen met de patiënt bespreken. Inmiddels beschikt het UZA over zes van deze kiosken. Plannen voor verdere uitbreiding zijn in de maak zodat de patiëntenstromen binnen het UZA geoptimaliseerd blijven en niet belemmerd worden door eventuele wachtrijen voor een kiosk.             
     Prof. Guy Hans, Medisch Directeur - Fotograaf: Frank Toussaint


“De beslissing om met deze kiosk te gaan werken vloeit voort uit de accrediteringseisen die de Belgische overheid stelt”, vertelt professor Hans. “Toen wij bezig waren met accreditering om te voldoen aan de JCI kwaliteitsnorm 1 voor veilige en kwaliteitsvolle zorg werd duidelijk dat wij een probleem hadden: wij beschikten vaak niet over de minimale klinische gegevens van patiënten; we konden deze niet laten zien.” Een probleem dat overigens niet uniek is voor het UZA. Menig ziekenhuis beschikt volgens professor Hans niet over deze minimale set aan gegevens van patiënten. “Om aan de kwaliteitsnormen voor accreditatie van JCI te voldoen is het UZA op zoek gegaan naar een oplossing om deze patiëntengegevens op brede schaal te kunnen implementeren. Die vonden wij uiteindelijk in de WellPoint kiosk.”

Voordelen
Werken met de kiosk heeft in de visie van professor Hans verschillende voordelen. “Dankzij de kiosk krijgen wij van iedere patiënt die hier op spreekuur komt een opname van zijn vitale functies. Op die manier beschikt de arts tijdens het spreekuur over een actueel en accuraat ‘snapshot’ van de fysische toestand van de patiënt.” Een ander belangrijk voordeel is de tijdsbesparing. Zorgverleners hoeven immers geen metingen meer te doen. “Dat scheelt per patiënt zo’n 6 minuten. Zet dat eens af tegenover de tienduizenden patiënten die per jaar in het UZA op spreekuur komen… die tijdswinst is dus enorm”. Professor Hans benadrukt dat het UZA de vrijgekomen tijd volledig inzet voor optimalisatie en kwaliteitsverbetering van de zorg op de poliklinieken. “We hebben dus niet gekozen voor personeelsinkrimping, maar verbeteren onze dienstverlening verder.”

Beter primaire preventie
Professor Hans vindt dat de kwaliteit van het spreekuur dankzij de kiosk sterk verbetert. “Op het moment dat de patiënt mijn spreekkamer binnenkomt, beschik ik over de parameters die nodig zijn om het gesprek met de patiënt aan te gaan. Daarnaast is de kiosk een schitterende tool om aan primaire preventie te werken. We zien heel vaak patiënten die geen klachten hebben, maar waarbij door deze standaardmeting toch een verhoogde bloeddruk of een afwijking in bijvoorbeeld de hartfrequentie wordt opgemerkt. Indien de arts afwijkende/opvallende resultaten signaleert, kan hij meteen actie ondernemen. Denk aan doorverwijzing naar een collega specialist of terugverwijzing naar de huisarts. Zeker ook uit preventief oogpunt is de kiosk dus een bijzonder waardevolle aanvulling van de zorg die wij als UZA leveren. Ik zou de kiosk niet meer willen missen, wij zijn er echt blij mee!”

Bron: Fotograaf Frank Toussaint