Mobiel werken - slider-left Mobiel werken - slider-right

Mobiel werken

Mobiel werken

mobiel werken wordt steeds belangrijker .Voor Alphatron komt de continue drijfveer voor verbetering uit de dagelijkse routine van zorgverleners. Goede zorg en oog voor detail op gebruikersniveau versnelt de acceptatie van mobiel werken. Dat is helemaal belangrijk nu de focus verschuift naar de patient en de zorgverlener aan het bed. 

Dit vraagt om meer kennis van zorgprocessen en workflow op de afdelingen, medische normen en eisen rondom zaken als hygiëne, arbo en patiëntveiligheid. Hier heeft Alphatron de afgelopen tien jaar veel kennis opgebouwd. Daar komt nog bij dat met de komst van mobiele devices als i-Pads ook voor de zorgverlening de scheiding tussen hard- en software verdwijnt. Door onze expertise op het gebied van zorgprocessen, zorgverleners, hygiene en arbo, ICT hardware, elektronica en software is Alphatron een toonaangevende en leidende partij op het gebied van mobiel werken.