Beeldmanagement - slider-left Beeldmanagement - slider-right

Beeldmanagement

Beeldmanagement - jivex_mobile(1)

De digitale wereld stelt hoge eisen aan gezondheidszorg, zowel vanuit medisch als vanuit economisch oogpunt. Om die reden hebben we bij Alphatron onszelf het doel gesteld om IT-oplossingen te bieden die flow brengen in de zorg en zo de patiëntenzorg verbeteren, óók op het gebied van beeldmanagement.

Onze oplossingen voor beeldmanagement kunnen zowel op afdelings-, ziekenhuisbreed- of regionaal niveau ingezet kunnen worden. Voor een goede dienstverlening is het van belang dat hierbij de producten en service optimaal op elkaar afgestemd zijn. Om dit te bereiken werken we met wereldwijd gerenommeerde oplossingen en hebben we een eigen team aan consultants en technici.

Onze oplossingen zijn Vendor Neutraal en gebaseerd op (IHE) standaarden. Alleen op deze transparante manier is men verzekerd van toekomst vaste oplossing en is innovatie op lange termijn geborgd. Kosten efficiënt met een verbetering van de patiëntenzorg.

 

Beeldmanagement - vna Beeldmanagement - pacs_ Beeldmanagement - jivex_mobile(1) Beeldmanagement - video_server
Vendor Neutral Archive (VNA) PACS Viewers Video Content Manager
       
Beeldmanagement - workflow_management      
Workflow Management