English

Productnieuws   |   17 september 2015

XDS Abonnering

 

Sinds 2011 is JiveX in St. Elisabeth Ziekenhuis in gebruik als ziekenhuisbrede PACS II oplossing. Vanaf 2014 is ook gestart met het inrichten van JiveX als XDS Gateway voor het aanmelden en ophalen van onderzoeken in de regio. Grootste voordeel van JiveX XDS is de volledige integratie van de componenten in de ziekenhuisbrede beeldmanagement workflow.

In UPZuid werken St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, het Amphia Ziekenhuis in Breda en Instituut Verbeeten samen aan transmurale uitwisseling van beelden met behulp van IHE-XDS. Met behulp van use cases worden specifieke workflows met XDS getoetst om vervolgens in productie te worden genomen. In de eerste use case staat de JiveX Consumer centraal. Hierbij bekijkt men radiologische onderzoeken uit het Amphia Ziekenhuis om te besluiten of een traumapatiënt naar het St. Elisabeth Ziekenhuis moet worden vervoerd. Recent is een volgende use case in productie genomen: JiveX als consumer met het automatisch ophalen van beelden.

In het kader van oncologische behandeling worden patiënten doorverwezen van St. Elisabeth ziekenhuis naar Instituut Verbeeten. Tot op heden kregen de radiologen uit St. Elisabeth ziekenhuis toegang tot het PACS van Instituut Verbeeten om de beelden in te zien. Deze workflow wil men met behulp van XDS standaardiseren, maar tegelijkertijd ook optimaliseren. Uitgangspunt is dat de beelden beschikbaar zijn in het huidige PACS 1 en dat het verslag binnen het EPD is in te zien.

Hiertoe is binnen JiveX ondersteuning van het DSUB profiel ontwikkeld. Een ORM planbericht uit Instituut Verbeeten leidt tot het abonneren van het St. Elisabeth middels DSUB. Zodra beeld en verslag zijn aangemeld worden deze door JiveX automatisch opgehaald en de PET/CT wordt na verificatie doorgestuurd naar PACS 1. Ondanks dat de use case succesvol in productie is genomen wordt er door de ontwikkelaars hard gewerkt om de workflows verder te optimaliseren met behulp van de beschikbare IHE profielen.

Verschillende vervolg­projecten zoals het aanmelden en beschikbaar stellen van beelden uit St. Elisabeth ziekenhuis en het aansluiten op de MammoXL registry zijn al in voorbereiding. Verder zijn er initiatieven om meer ziekenhuizen mee te laten doen, of zelfs koppelingen te maken met andere regio’s, die dezelfde technologie inzetten voor uitwisseling van medische informatie.