English

Referenties   |   23 november 2016

Succes Story: Workflow optimalisatie middels XDS

Gepubliceerd door IHE the NetherlandsOrganisaties
De betrokken instellingen zijn het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), een topklinisch ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk met 1000 bedden en 6500 medewerkers, en Instituut Verbeeten (IV) , een specialistisch instituut op de gebieden radiotherapie en nucleaire geneeskunde.

Project
Na een eerder project waarbij de JiveX XDS consumer in het ETZ in gebruik was genomen voor het bekijken van beelden en verslagen van traumapatiënten uit de regio, was er een wens om een volgende use case te faciliteren. 

ETZ verwijst veelvuldig patiënten naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van IV voor specialistisch beeldonderzoek. In dit project is de beschikbaarheid van de door IV gemaakte beelden in het ETZ geautomatiseerd door de JiveX XDS consumer uit te breiden met ondersteuning van het IHE-profiel ‘Document Metadata Subscription’ (DSUB). Bij de verwijzing van de patiënt ‘abonneert’ JiveX zich automatisch op nieuwe onderzoeken van de patiënt. Zodra het onderzoek door IV wordt aangemeld op de regionale index, krijgt JiveX daarvan bericht. JiveX haalt het onderzoek automatisch op en koppelt deze aan de lokaal bekende patiëntengegevens.

Situatie
Vóór dit project werden beelden rechtstreeks van het ene ziekenhuis naar het andere verzonden middels ‘Dicom send’. Voor het inzien en kopiëren van het bijbehorende verslag bestond er een inzagemogelijkheid in het beeldenarchief van het andere ziekenhuis. XDS werd door de informatie-architecten van de beide zorginstellingen gezien als de geëigende methode om deze situatie te verbeteren. Daarbij was er een wens om de workflows te optimaliseren en waar mogelijk te automatiseren.

Plan van Aanpak
In een eerder gezamenlijk project was reeds de JiveX XDS consumer ontwikkeld. Daarmee was er een goede basis, maar deze use case vereiste veel meer aandacht voor de inbedding van de techniek in de workflows en voor de automatisering van diverse stappen daarbinnen. Bij periodieke overleggen werden alle stappen van het proces theoretisch uitgewerkt en softwareontwikkelingen en testresultaten besproken.

Resultaat
Er is gebruik gemaakt van diverse standaarden om tot een automatisering van de workflow te komen. Bij de verwijzing van een patiënt van het ETZ naar IV wordt een HL7-ORM bericht naar de JiveX consumer gestuurd, die zich op basis daarvan bij de registry abonneert op nieuwe onderzoeken van de betreffende patiënt (middels IHE-profiel DSUB). IV meldt na het onderzoek de beelden en het verslag aan in de registry van UPZuid (middels IHE-profielen XDS en XDSi). Daarbij wordt de JiveX XDS consumer genotificeerd. Deze haalt het onderzoek automatisch op en koppelt het aan het juiste lokale PatientID. Sommige specifieke onderzoekstypes worden vervolgens nog doorgestuurd naar een afdelingsbeeldenarchief, waar deze specifieke onderzoeken gewenst zijn. 

De voordelen die dit project heeft opgeleverd, zijn de goede inbedding in de workflows (optimalisatie), het overbodig maken van inzage in het beeldenarchief van een andere zorginstelling en het expliciete gebruik van de toestemming van de patiënt om informatie te delen. De ontwikkelingen in de software zijn nu beschikbaar om in andere use cases gebruikt te worden. 

In 2015 is het systeem naar tevredenheid in gebruik genomen. De laatste hand wordt gelegd aan een volgende use case, waarbij JiveX als image source en repository fungeert met betrekking tot onderzoeken van radiotherapiepatiënten die worden verwezen naar IV. Bij de aanmelding wordt tevens een document gemaakt met de toestemming van de patiënt om informatie te delen. Dit gebeurt middels het IHE-profiel BPPC. 

Betrokken IHE-Profielen

Integratieprofiel Actor Leverancier/Product
Document Metadata Subscription (DSUB)   Socument Metadata Subscriber Alphatron: JiveX
Document Metadata Notification Broker Forcare: Forindex
Document Metadata Notification Recipient Alphatron: JiveX
Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b)   Document Registery Forcare: Forindex
Document Repository Forcare: ForStore
Document Consumer Alphatron: JiveX
Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I.b)  Imaging Document Consumer  Alphatron JiveX
Imaging Document Source Forcare: ForConnect
Cross-Enterprise User Authentication (XUA)  X-service User Alphatron: JiveX
X-service Provider Forcare: Forindex, ForStore
Audit Trail and Note Authentication (ATNA) Secure Application Forcare: Forindex, ForStore, ForConnect
Consistent Time (CT) Time Client Alle componenten