English

In de media   |   09 juli 2015

Persbericht Upgrade medicijnwagen voor grotere medicatieveiligheid

PERSBERICHT

Upgrade medicijnwagen voor grotere medicatieveiligheid.  

Technologische upgrades van de huidige AMiS medicijnwagen van Alphatron Medical zullen de veiligheid bij het uitdelen van medicijnen in het ziekenhuis verder verhogen. Alphatron Medical presenteerde twee verbeteringen: de Collective Lock Plus en de Individual Lock.  

De verbeteringen werden gepresenteerd tijdens een miniseminar over medicatieveiligheid in het ziekenhuis, georganiseerd door Alphatron Medical in samenwerking met de ziekenhuisapotheek van het Leids Universitair Medisch Centrum op 16 juni jl. Tijdens dit miniseminar bleek in diverse voordrachten dat het beveiligingssysteem van de medicijnwagens soms door de verpleging wordt omzeild. De Collective Lock Plus en de Individual Lock kunnen ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt, hetgeen de medicatieveiligheid zal verhogen.  

In het huidige systeem Collective Lock worden alle medicijnlades in een medicatiemodule aan de AMiS medicijnwagen automatisch vergrendeld als ze gedurende een bepaalde (vooraf ingestelde) tijd niet zijn gebruikt. Na het intoetsen van een pincode kan de verpleegkundige de lades weer openen. Om automatisch te worden vergrendeld, moeten de lades wel dicht zijn. De verpleging laat soms lades openstaan om ze niet telkens te hoeven ontgrendelen.   Het nieuwe systeem Collective Lock Plus kan - behalve via het toetsenbord of een touchscreen - worden ontgrendeld (en vergrendeld) via de werknemerspas. “Een eenvoudige beweging, die voor de verpleegkundige veel makkelijker is”, aldus Sven Klement, productmanager R&D AMiS. Daarnaast zijn er enkele andere aanpassingen ter verhoging van de medicatieveiligheid. Dit systeem komt in het vierde kwartaal van 2015 beschikbaar.

Bij het Individual Lock systeem worden niet alle lades tegelijk ontgrendeld, maar alleen de lade met de medicijnen van een specifieke patiënt. Dit gebeurt door opdracht tot openen te geven in het elektronisch patiëntendossier, dat ook op de medicijnwagen toegankelijk is. Tijdens het miniseminar werd een demonstratie gegeven van dit nieuwe systeem. Voor de ontwikkeling van deze integratie werd samengewerkt met de Duitse EVS-leverancier ID uit Berlijn. Het systeem zal getest worden in pilots vanaf begin 2016.