English

Nieuws   |   28 augustus 2014

Nieuwste IHE profielen voor JiveX 4.7 release succesvol getest

 
Visus op de IHE Connectathon 2014

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) is een initiatief met als doel de informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg te verbeteren. Er worden ‘profielen’ uitgewerkt waarin beschreven is hoe ICT-systemen het best informatie delen en behandelen, zodat het werk van zorgprofessionals zo goed mogelijk wordt ondersteund. In deze profielen komt sterk tot uiting welke zorgprofessional welke informatie op welk moment nodig heeft, en hoe de verschillende ICT systemen binnen zo’n profiel  daarvoor moeten worden ingericht. Daartoe worden binnen de profielen weer ‘rollen’ (actors) beschreven.

Leveranciers voldoen graag aan de wens van de gezondheidzorg om zich te conformeren aan de IHE profielen, maar het is voor leveranciers lastig om te bewijzen dat een applicatie bepaalde IHE profielen ondersteunt. Dat komt omdat er meestal meerdere systemen werkzaam zijn binnen een profiel (ZIS, EPD, PACS, Planningssysteem, werkstation enz.). Daarom wordt elk jaar een IHE connectathon georganiseerd. 

Een IHE connectathon is een meerdaags congres waarbij softwareleveranciers samenkomen om hun systemen te koppelen. Van tevoren geven ze aan welke rollen binnen welke IHE profielen ze willen testen. Voor elke rol moet met drie andere leveranciers gekoppeld worden. Iedere test wordt door een rondlopende jury beoordeeld met een combinatie van interviews en het bekijken van logbestanden. Als dat goed wordt bevonden mag de leverancier deze rol binnen het betreffende profiel opnemen in het ‘IHE integration Statement’ van het softwarepakket.

In april 2014 werd in Wenen een IHE Connectathon gehouden. Visus was met negen ontwikkelaars van de partij om vele testen uit te voeren met JiveX. Na drie dagen waren er 235 testen als succesvol beoordeeld. De testen die door Visus gedaan werden lagen met name op het gebied van interregionale beelduitwisseling zoals beschreven in het IHE-XDS profiel en op de mogelijkheden voor de besturing en synchronisering van Dicom viewers door en met andere systemen zoals ZIS en EPD. Ook Alphatron Medical was present in Wenen om kennis op te doen van de nieuwe IHE profielen in algemene zin, op het gebied van XDS in het bijzonder en van de nieuwe ontwikkelingen in JiveX. 

De nieuwe ontwikkelingen komen beschikbaar in JiveX 4.7, die in oktober wordt gereleased.