English

Referenties   |   21 december 2015

Mobiele werkplekken in OLVG

Mobiele werkplek   OLVG

De AMiS als mobiele werkplek

 

OLVG Ziekenhuis

“De keuze voor de AMiS vloeit voort uit onze insteek van de zorgverlening”

OLVG in Amsterdam staat voor een gigantische operatie, die bij het verschijnen van dit nummer van de Medical Motion met succes is afgerond. In het kader van de fusie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wordt overgeschakeld op één ziekenhuisinformatiesysteem: EPIC. Voor de mobiele werkplekken is gekozen voor de AMiS. Achter zo’n aankoop zitten heel veel beslissingen.

In het weekend van 16-17 oktober was het zover. Toen werd de fusie tussen het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (tot dan toe Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) voltooid. De twee gaan verder onder de naam OLVG, locatie Oost en locatie West. In het EPOS (Epic Project OLVG SLAZ) trainingscentrum van OLVG locatie Oost praten we enkele weken voor dat spannende weekend met Bas Dijkhuizen, projectmanager I&A en Victorine Huenges Wajer, hoofd Inkoop. In een naastliggende ruimte vergadert een projectgroep van de afdeling Communicatie. “Briefpapier, de aanduidingen op borden en op de ziekenhuizen, alles moet veranderen”, vertelt Victorine Huenges Wajer. In een andere ruimte wordt nieuwe software geïnstalleerd op nieuwe computers en worden systemen getest. Dit trainingscentrum is vanaf 16 oktober het ‘commandocentrum’ voor de overgang op één ziekenhuisinformatiesysteem: EPIC. EPIC was al het ZIS van locatie West (het voormalig Sint Lucas Andreas Ziekenhuis). Nu gaat ook locatie Oost (het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) EPIC gebruiken. “Dat is een hele operatie: alle systemen worden op EPIC aangesloten, processen moeten erop worden afgestemd en ook in locatie West krijgt EPIC meer functionaliteiten”, vertelt Dijkhuizen. “Er werken meer dan 150 mensen aan
het project en vanaf dat bewuste weekend zitten we hier met vijftig mensen stand-by en werken er ook nog eens vijftig mensen als floor
supporter, 24/7 bereikbaar. Dat moet wel, elk probleem moet direct worden opgelost; zeker als het om patiënten gaat.”

Keuze voor AMiS
Om optimaal van EPIC gebruik te maken en alle informatie in het nieuwe systeem te kunnen zetten, wordt ook de hardware aangepast. Daarom werd besloten om extra ‘computers on wheels’ (COW’s) voor het hele ziekenhuis aan te schaffen, zodat onder andere direct aan het bed in EPIC verslag kan worden gedaan en de medicatieverstrekking vanuit het EPD kan worden gecontroleerd. “Op sommige afdelingen werd de medicatie verstrekt vanuit medicatiekarren op basis van een toedienlijst”, vertelt Dijkhuizen. De aanschaf van AMiS mobiele werkplekken van Alphatron, met medicatiemodule, gaat hier verandering in brengen. In totaal werden er 94 aangeschaft. De keuze voor de AMiS was al eerder gemaakt op basis van een uitgebreid programma van eisen, blijkt uit het verhaal van Huenges Wajer: “Op beide locaties maakten we al gebruik van de AMiS. Er was dus al goed over nagedacht en bovendien beviel de AMiS in de praktijk. De goede ervaringen met de service van Alphatron hebben hier ook een rol in gespeeld. Daar moet je dan gebruik van maken.” Dijkhuizen: “De AMiS is een prima manier om een computer met EPIC, medicatie en een barcodescanner allemaal aan het bed te krijgen. De mogelijkheid om gegevens direct aan het bed in EPIC in te voeren, zal het aantal administratieve handelingen voor zorgverleners zeker beperken.”

Voorzieningen op maat
Deze gelegenheid werd tevens gebruikt om de AMiS helemaal aan te passen aan de wensen van het ziekenhuis (zie het kader). Daarvoor werden in speciale sessies de verschillen tussen de bestaande systemen van verschillende afdelingen benoemd. Op die manier kon per detail een bewuste keuze worden gemaakt, waarbij ernaar werd gestreefd om zoveel mogelijk voor het hele ziekenhuis hetzelfde systeem te gebruiken.

Zo werd gekozen voor breedbeeldschermen, die beter geschikt zijn om de systemen van EPIC weer te geven. Bij de oude 19-inch schermen viel een deel van de informatie buiten beeld en moest de gebruiker behalve naar beneden, ook nog eens naar links of rechts scrollen.

Goed voor de patiënt
“De keuze voor mobiele werkplekken vloeit voort uit onze insteek van zorgverlening”, licht Huenges Wajer toe. “We vinden het belangrijk dat onze zorgverleners een computer naast het bed hebben waarop ze gegevens direct kunnen invoeren. Dat moet leiden tot voorkómen van fouten en grotere veiligheid; allemaal goed voor de patiënt.”

“Vooral voor artsen is het breedbeeldscherm een verbetering, want juist zij hebben ook dat rechterdeel van het scherm nodig”, zegt Dijkhuizen. “Volgens onderzoek van EPIC kost dat scrollen onnodig veel tijd.” Ook is gekozen voor SSD in plaats van een harddisk. Hierdoor starten de computers snel op en werken ze sneller. Verder zijn de nieuwe exemplaren voorzien van afsluitbare medicatieladen en draadloze barcodescanners; dit om de medicatieveiligheid naar een hoger plan te brengen. High-risk medicatie wordt van een barcode voorzien. Vóór toediening dienen de medicatie en de patiënt in het systeem te worden gecontroleerd met de barcodescanner. Dijkhuizen: “We hebben gekozen voor één systeem, zodat de modules beter uitwisselbaar zijn tussen afdelingen en iedereen uiteindelijk met hetzelfde systeem werkt, op welke afdeling hij of zij ook terechtkomt.”

Eén partner
OLVG kiest bewust zijn partners. Huenges Wajer: “Zo weet je waar je aan toe bent, en als het gaat over onze mobiele werkplekken hebben we één aanspreekpunt: Alphatron. We hebben vertrouwen in elkaar, gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden.” Cor Hardenbol, sales manager van Alphatron beaamt dat. “Een onderling vertrouwen als in een persoonlijke relatie: je weet van elkaar wat je bezighoudt, wat je normen, kwaliteiten en drijfveren zijn. We zetten ons samen in om de doelstellingen te behalen binnen de gemaakte afspraken. Op basis van dat vertrouwen kon ik ook al een groot aantal panel pc’s bestellen, in afwachting van de order. Zodat we snel konden leveren.”

Vertrouwen
Het is een spannende tijd, nu de datum van de overstap naderbij komt. Als dit nummer van Medical Motion uitkomt weten we hoe het is afgelopen. Vooralsnog zindert het binnen het project EPOS. Huenges Wajer en Dijkhuizen hebben er alle vertrouwen in dat het
goed komt.

Gekozen voorzieningen op de AMiS 

-SSD in plaats van harddisk
snel opstarten, snel werken

-Breedbeeldscherm (22 inch)
voor optimaal benutten van EPIC

-Medicatiemodule met 16 lades, pinslot en automtische vergrendeling
voor optimale medicatieveiligheid

-Draadloze barcodescanner
voor optimale medicatieveiligheid