English

Referenties   |   26 mei 2015

Livegang Cardiologie

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Eind april was het zover. De cardiologie in Jeroen Bosch Ziekenhuis is als eerste gestart met het digitaal opslaan van medische beelden in het nieuwe systeem JiveX. Waar eerst nog een papieren grafiek uit het fietsapparaat of ECG apparaat kwam, is deze nu digitaal. Een belangrijke mijlpaal voor het ziekenhuis op weg naar volledig digitaal werken.

In de afgelopen maanden is door het project Digitaliseren Medische Beeldinformatie samen met de cardiologen het voorwerk uitgevoerd voor deze ziekenhuis brede PACSII oplossing. PACS staat voor Picture Archiving and Communication System. De PACSII software JiveX van leverancier Alphatron is geïnstalleerd, medische apparaten zijn gekoppeld en uitgerust met twee beeldschermen en medewerkers zijn opgeleid. Samen met de cardiologen is en wordt nog steeds gewerkt aan het omzetten van een aantal oude systemen naar één nieuw systeem. Vanwege de complexiteit gebeurt dit stapsgewijs.  

Peter Langenbach, Raad van Bestuur: "Weer een mijlpaal in de reis richting het digitalisering van onze informatievoorziening binnen de zorg. Het is indrukwekkend om te zien hoe het projectteam samen met de betrokkenen van de RVE Cardiologie deze stap succesvol hebben genomen. Leuk om met eigen ogen het enthousiasme te proeven toen we maandag live gingen."

Patiënt centraal
De eerste ervaringen van Cardiologie zijn positief. Er waren maandag nog wel een aantal aanloopproblemen maar die zijn in de loop van die dag opgelost samen met de projectmedewerkers die de hele week nog aanwezig zijn op de afdeling. Ben Gho, betrokken cardioloog, gaf aan: “Na een gedegen voorbereiding is het mooi om nu te zien hoe dit systeem het proces ondersteunt en voordelen oplevert voor medewerker, maar vooral ook voor de patiënt.”

Zo zijn alle nieuwe gemaakte ECG’s vanaf nu in de JiveX HTML5 webviewer zichtbaar en daarmee direct zichtbaar in het gehele JBZ. Dit geldt ook voor de ECG’s gemaakt in de ambulance op weg naar het JBZ. Marco van Geffen, unithoofd Cardiologie: “We zien weinig uitval van ECG’s, dit betekent dat de patiëntgegevens door de laboranten goed worden ingevoerd. Dit is van groot belang, want met het goed invoeren van de patiëntgegevens valt of staat de patiëntveiligheid.”

Het JBZ heeft met de start van de JiveX uitrol bij Cardiologie een complexe klus geklaard. Een goede basis voor het vervolg.  Joost van de Mortel, uithoofd CCU: "We mogen trots zijn op dit resultaat. De uitrol is goed gegaan. Bij de meeste ziekenhuizen is Cardiologie vanwege de complexiteit het laatste specialisme dat wordt uitgerold. In het JBZ is Cardiologie de eerste. Complimenten voor alle partijen."

Vervolg
De JiveX webviewer is nu vanuit Mirador beschikbaar en straks vanuit het nieuwe EPD en Zorglogistieke systeem (EPD/ZL). Nadat alle systemen van Cardiologie omgezet zijn volgt de voorbereiding van Gynaecologie. Naar verwachting zijn met dit tempo binnen 2 á 3 jaar alle specialismen met beeldproducerende apparaten aangesloten. Met het zicht op de implementatie van het nieuwe EPD/ZL systeem medio 2016 wordt wel gekeken hoe dit versneld kan worden, zodat voor de ingebruikname van het EPD alle medische beelden digitaal zijn.