English

Referenties   |   26 mei 2015

JiveX 4.7 Live

 
     
Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom (voorheen Lievensberg ziekenhuis) heeft de primeur om als eerste Nederlandse ziekenhuis versie JiveX 4.7 in gebruik te nemen. De voornaamste reden voor de upgrade is de ondersteuning van JiveX voor het ontsluiten van ECG data uit het Dräger patiëntbewakingssysteem. Alphatron heeft al eerder in Nederlandse ziekenhuizen de Philips en GE bewakingsmonitoren gekoppeld. Met de koppeling van de bewakingsmonitoren is niet alleen de ziekenhuisbrede beschikbaarheid gerealiseerd, maar ook de lange termijn archivering van ruwe vital signs data gewaarborgd. 

In een eerdere fase zijn op de afdeling Cardiologie de Echocardiogrammen inclusief het HL7 MDM verslag, Rust,- Ergometrie en Holter ECG al in JiveX geïntegreerd. De laatste stap om de gehele afdeling Cardiologie digitaal te maken betreft de Dräger bewakingsmonitoren. Voor het ontsluiten van de vital signs data wordt met de Dräger Infinity Gateway een brug geslagen tussen het lokale infinity netwerk en de ziekenhuis IT-architectuur. 

Om de ruwe ECG data te ontsluiten heeft VISUS specifieke ontwikkeling gedaan op de door Dräger beschikbaar gestelde ruwe ECG data. Deze data wordt door JiveX ontvangen en vervolgens geconverteerd naar dé internationale standaard: DICOM ECG.

Het ziekenhuisbreed opslaan in de internationale standaard heeft als voordeel dat de Vendor Neutrale lange termijnarchivering wordt gerealiseerd. Daarnaast biedt het JiveX platform de mogelijkheid om de bewakingsmonitoren via één uniforme PACS viewer te ontsluiten. De data van alle bewakingsposten in locatie Roosendaal op de Neurologie, IC, CCU, Eerste Hart Hulp en de Spoed Eisende Hulp zijn nu gekoppeld aan JiveX.

Klinisch Fysicus Martijn Franken kijkt tevreden terug op de upgrade en de volledige digitalisering van de afdeling Cardiologie: ‘’Met inmiddels 130 gekoppelde modaliteiten over alle Bravis lokaties heeft de waarde van PACS II zich bewezen. De integratie van de bewakingsmonitoren is de laatste stap in het digitaliseren van de cardiologische onderzoeken en daarmee krijgen de specialisten wat ze gevraagd hebben: we gaan digitaal werken, maar alleen als ook alles digitaal beschikbaar is. Digitale ECG’s zijn overal beschikbaar wat het werk van de cardioloog minder plaats en tijd gebonden maakt. Daarnaast is de kwaliteit van het ECG overal hetzelfde’’. 


PROCES OPTIMALISATIE
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Een bekend spreekwoord. Zeker voor een ziekenhuis komt dit tot uiting waar een toenemend belang van beelden essentieel is voor het verloop en het succes van de behandeling. Naast het uitvoeren en opslaan van beeldvormende onderzoeken zien we toenemend gebruik van smartphones om patiëntfoto’s te maken en te delen. Een nieuw product, de JiveX foto app, maakt het mogelijk om op een veilige en bovenal snelle manier dit proces te ondersteunen. Een andere belangrijke automatiseringsslag is de herkenning van een gefotografeerde barcode. Tijdens het importeren in de JiveX acquisitie gateway worden beelden automatisch gekoppeld aan patiëntgegevens. Een sterke verbetering van de patiëntveiligheid en tevens ook voor de efficiency. Medisch Fotograaf Ad van Gool in Bravis ziekenhuis was de eerste Medisch Fotograaf die de JiveX acquisitie gateway 4.7 met barcode herkenning in gebruik nam: ‘’Waar ik voorheen SD kaarten handmatig moest importeren en verifiëren is dit proces nu volledig geautomatiseerd. De foto’s worden nu ziekenhuisbreed opgeslagen maar zijn door het uitgebreide gebruikersbeheer in JiveX slechts voor de behandelend arts inzichtelijk. Een verhoging van de patiënt veiligheid en de efficiency!’’.