English

custo kybe

Telemetrische ECG Monitoring 


De custo Kybe is een medisch opname-, analyse- en communicatie-apparaat voor telemetrische ECG monitoring, ongeacht de verblijfplaats van de patiënt. Met het uiterlijk van een smartphone en door het gebruik van een touchscreen is de custo kybe een patiëntvriendelijke oplossing voor langetermijn recording.

De custo kybe wordt gebruikt als holter en event recorder en kan voor een langere periode de patiënt op afstand monitoren.

De custo kybe slaat de volledige ECG (tot wel 6 maanden) van de patiënt op en zendt automatisch en handmatig geïnitieerde events naar de telemetrie software. De communicatie en data-uitwisselingen tussen de kybe en het controle centrum vinden via het mobiele telefonienetwerk plaats. Het ECG wordt anoniem en versleuteld verstuurd naar het controle centrum waar in de beveiligde ziekenhuisomgeving de patiëntengegevens worden gekoppeld aan de metingen.

Een gebruiksvriendelijke interface met individueel instelbare functionaliteiten zorgen voor een eenvoudige en functionele workflow. Op het werkstation, maar ook op afstand kunnen de kybe-instellingen en de patiëntfunctionaliteiten aangepast worden. Door deze functies is de bezoekfrequentie voor de patiënt minimaal en communicatie en monitoring voor de arts optimaal. De onderzoeksresultaten zijn eenvoudig en direct beschikbaar en rapportages zijn met voorgedefinieerde tekstblokken snel uitgevoerd. Vervolgens kan het onderzoek naar keuze geëxporteerd worden naar de langetermijnopslag en/of het EPD. *De custo guard ECG-zender wordt gedragen op het bovenlichaam van de patiënt, voor een draadloze overdracht van de ECG naar de custo kybe.


Voor meer informatie staat ons customed team voor u klaar.  

Edwin Godijn, Product Specialist
T +31 88 55 06 230 | customed@alphatronmedical.com

Klik hier voor custo oplossingen