English

Nieuws   |   15 juli 2014

Alle beeldinformatie digitaal in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

’s-Hertogenbosch, 14 juli 2014
PERSBERICHT

Alle beeldinformatie digitaal: contract Alphatron ondertekend

Op 9 juli is tussen het JBZ en Alphatron een contract getekend om een nieuw digitaal beeldverwerkingsysteem in het JBZ te implementeren. Het nieuwe systeem heet PACS-II oplossing JiveX. PACS staat voor Picture Archiving and Communication System. Een soortgelijk PACS systeem heeft het JBZ in gebruik voor beeldvormende technieken (Philips iSite). Het JBZ had nog geen systeem voor overige medische beeldinformatie (bijv. echo’s en ECG’s).
Om volledig digitaal te kunnen werken is het van belang dat alle medische beelden digitaal opgeslagen, geraadpleegd en uitgewisseld kunnen worden. Cardiologie is het eerste medisch specialisme dat met JiveX gaat werken. Hier hebben meerdere specialismen direct voordeel bij: ECG’s zijn altijd en overal te bekijken.

Gita Gallé, lid Raad van Bestuur: “Vanuit het programma Digitaal Werken is, samen met een vertegenwoordiging van toekomstige gebruikers, de ziekenhuisbrede PACS-II oplossing JiveX geselecteerd. De oplossing wordt al door verschillende Nederlandse ziekenhuizen gebruikt en heeft zich daar bewezen. Dit is weer een stap vooruit in onze ambitie om alle informatie van de patiënt altijd en overal ter beschikking te hebben."

Harald Verloop, directeur Alphatron Medical: “Wij kijken er naar uit om het JBZ verder te ondersteunen op weg naar een papierarm ziekenhuis.”

Werkprocessen veranderen

Medisch specialismen blijven werken met hun huidige (beeldproducerende) medische apparatuur. Het werken met digitale beelden in plaats van analoge beelden, heeft invloed op het werkproces: onderzoeken moeten op een andere wijze worden geregistreerd of gepland. De resultaten (beelden) worden centraal opgeslagen in de PACS-II oplossing. Deze resultaten zijn zichtbaar in de JiveX ‘viewer’ die in eerste instantie in Mirador (huidig elektronisch patiëntendossier) en in een latere fase in het nieuwe elektronische patiëntendossier geïntegreerd wordt.

Omvangrijke operatie

De levering en de installatie van de software vindt plaats in het najaar van 2014. Het aansluiten van de beeldproducerende apparaten op JiveX gebeurt per medisch specialisme en start met cardiologie (o.a. ECG’s), gynaecologie en het Operatiecentrum in 2015. Dit zijn medisch specialismen, waarvan de beelden JBZ breed gebruikt worden en/of waarbij de diversiteit en complexiteit van het aansluiten van de apparatuur groot is. Hierdoor doet het JBZ snel veel kennis op voor de implementatie bij de overige specialismen die daarop volgen.

Verwachting

Naar verwachting zijn binnen twee à drie jaar alle medisch specialismen met beeldproducerende apparaten aangesloten. Bij deze specialismegewijze implementatie wordt ook een functionaliteit beschikbaar voor de import van beelden op een CD, DVD of USB. Beelden zijn beter en makkelijker beschikbaar voor zorgverleners binnen en buiten het JBZ.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio
’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.