English

Projectmanagement

De projectleiders van Alphatron Medical zijn deskundig op het gebied van zowel projectmanagement en het product JiveX. Zij hebben rijke ervaring met JiveX PACS implementaties en optimalisatie trajecten bij ruim 25 zorginstellingen. Alphatron Medical is nauw betrokken vanaf de initiatie tot en met de afronding van het project. Dit geldt voor vervangingstrajecten van een Radiologie PACS als ook bij instellingsbrede PACS II implementatie trajecten, welke een relatief lange doorlooptijd kunnen hebben.