English

Ontwerp

Tijdens de initiatie van elk traject wordt er een functioneel en een technisch ontwerp van de beoogde oplossing opgeleverd. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van de eisen en wensen van de opdrachtgever wordt in overeenstemming met de opdrachtgever een oplossing bedacht. Deze oplossing wordt uitgewerkt in een functioneel ontwerp, waarin voornamelijk de interactie tussen mensen, informatie en processen in kaart worden gebracht. Aan de hand van een, door de opdrachtgever goedgekeurd functioneel ontwerp wordt een technisch ontwerp gemaakt. Het technisch ontwerp richt zich meer op de manier waarop de oplossing technisch zal worden verwezenlijkt. Beide ontwerpen vormen samen de blauwdruk van de oplossing.