English

In het functionele schuilt de schoonheid

De Alphatron fabriek 2014

De een was benieuwd naar de mogelijkheden van JiveX. Een ander wilde meer weten over Remote monitoring. Of over mobiele werkplekken en medicatieveiligheid. Zoveel mensen, zoveel motieven. Met één constante: ze kwamen op 29 oktober jl. naar ‘De Alphatron fabriek 2014’ om ideeën op te doen en te leren van elkaars ervaringen. 

Dat is ook precies wat de Alphatron fabriek beoogde: een ontmoetingsplek zijn voor (ict-) zorgprofessionals uit de medische wereld. Met als inspirerend decor de Rotterdamse Van Nelle Fabriek. “Niet toevallig gekozen”, legt directeur Harald Verloop uit. “Ik vind het een prachtgebouw, vooral door haar functionaliteit. Er hebben hier zoveel verschillende productieprocessen plaatsgevonden, zonder dat men heeft hoeven ingrijpen in de structuur van het gebouw. Het is modulair, transparant én goed voor de mensen die er werken! Ik zag direct de overeenkomst met de oplossingen van Alphatron Medical: de ware schoonheid zit hem in het functionele.”

Valkuilen en succesfactoren

De ruim 140 deelnemers aan de Alphatron fabriek 2014 maakten tijdens een rondleiding kennis met het in 1928 gebouwde complex. Dat was aan het einde van de dag, die begon met een plenair programma met ervaringsverhalen van projectleiders, informatiearchitecten en unithoofden over valkuilen en succesfactoren rondom JiveX, PACS-I en -II, mobiel werken en patiëntveiligheid. Na de lunch pikten de deelnemers zelf ‘hun krenten uit de pap’, binnen een parallel keuzeprogramma. Nadat ze even daarvoor nog de productlaunch hadden bijgewoond van het JiveX Medical Archive en de Closed loop medicatie met AMiS.          

De Alphatron fabriek 2014 werd afgesloten met een drankje, een rondleiding door het gebouw en een gezamenlijk diner. ‘Een hele leuke en nuttige dag’, vatte een van de deelnemers samen. ‘Omdat je niet alleen de succesverhalen hoort, maar ook de knelpunten en strubbelingen, en die zijn vaak minstens zo leerzaam.”

Bekijk hier de film.

Alphatronfabriek

Impressie en foto's van de Alphatron fabriek 29 oktober 2014